ปิด

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ Nice 2 Meet U “ปากเกร็ดเมืองในฝัน x Green Energy”

17 มีนาคม 2567

09:00 - 15:00 น.

Sol Bar Nonthaburi (ปากเกร็ด) ดูแผนที่

รายละเอียด

ขอเชิญชวนสมาชิกพรรคก้าวไกลชาวปากเกร็ด ที่สนใจมาร่วมพัฒนาปากเกร็ด ให้เป็นเมืองในฝันของเรา

กำหนดการ

9.00-9.30       ลงทะเบียน

9.30-10.00     พิธีกรแนะนำบทบาทหน้าที่คณะทำงานจังหวัด และกิจกรรมแต่ละช่วง โดย ดร.อดิศร โค้วเนื่องศรี (ว่าที่ หัวหน้าสาขาพรรค) คุณวัชรัตน์ ตาสอน (ว่าที่ ตทอ.ปากเกร็ด คนที่ 1) และคุณณัฐธีร์ ณิชารัตน์ติกรณ์ (ว่าที่ ตทอ.ปากเกร็ด คนที่ 3)

10.00-10.30   ช่วง ชงก่อนดื่ม รอบที่ 1
หัวข้อ : ทำไมต้อง Green Energy พลังงานสีเขียวโดย
ดร.ศนิวาร บัวบาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

10.30-11.00    ช่วง ลิ้มรสกาแฟ รอบที่ 2
หัวข้อ : 6 ปี PM 2.5 ปัญหาที่แก้ไม่ได้ ?
โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชาชีวะวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00-11.10   พักรับประทานอาหารว่าง

11.10-12.00      ช่วง เปิดโต๊ะกาแฟ รอบที่ 3
หัวข้อ : Work shop : ปากเกร็ดเมืองในฝัน (Smart City- คมนาคม ขนส่งสาธารณะ)
ส.ส.ปรีติ เจริญศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 นนทบุรี พรรคก้าวไกล      

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30        ช่วง เสิร์ฟของหวาน รอบที่ 4
หัวข้อ : ปั่นไอเดีย ปั้นนโยบาย Smart City
โดย ส.ส.อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล
และ ส.ส.นพดล ทิพยชล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 นนทบุรี พรรคก้าวไกล

13.30-14.10        ช่วง ลุกจากโต๊ะ สู่โลกความจริง รอบที่ 5
หัวข้อ : วิน to Win เทรนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดย คุณพีรภัทร ดารามาศ ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายรถ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และดัดแปลงมอเตอร์ไซค์น้ำมันเป็นไฟฟ้า

14.10-14.20      พักรับประทานอาหารว่าง

14.20-14.55         ช่วง กลับบ้านพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 6
หัวข้อ : ความสำคัญเลือกตั้งท้องถิ่น
โดย ส.ส.นพดล ทิพยชล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 นนทบุรี พรรคก้าวไกล
และ ส.ส.ปรีติ เจริญศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 นนทบุรี พรรคก้าวไกล

14.55-15.00         ผู้ประสานงานโครงการกล่าวสรุปปิดงาน

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร