ปิด

การอบรมทักษะและความเข้าใจพื้นฐานสำหรับตัวแทนพรรคประจำอำเภอ (รอบ กทม. ปริมณฑล และตะวันออก ครั้งที่ 2)

16 มีนาคม 2567

09:00 - 17:00 น.

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ : Alexander Hotel Bangkok เลขที่ 1 ซอย รามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ดูแผนที่

รายละเอียด

กำหนดการ
วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น.
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.30 – 10.45 น. กล่าวเปิดกิจกรรม อธิบายกิจกรรม
10.45 – 12.45 น. ความเป็นมา อุดมการณ์ และคุณค่าพื้นฐานของพรรคก้าวไกล
12.45 – 13.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.45 – 15.30 น. กลไกราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่น การประสานงานและการจัดการเรืองร้องเรียน
15.45 – 17.45 น. นโยบายพรรคก้าวไกล
17.45 – 18.15 น. บทบาทการทำงานในสภา
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 20.30 น. ปัญหาในการทำงานเครือข่าย
วันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
09.00 – 10.30 น. การทำฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิก
10.30 – 10.45 น. พักเบรก
10.45 – 12.45 น. ทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม
12.45 – 13.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.45 – 15.30 น. ทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม(ต่อ)
15.30 – 17.00 น. การออกแบบกิจกรรมรณรงค์และการจัดกิจกรรม
17.00 – 17.30 น. สรุปการเรียนรู้ / การเขียนวาระการประชุม

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร