ปิด

SOL Bar Talk #30 “ก้าวต่อไป ยุติการเลือกปฎิบัติทุกรูปแบบ”

1 มีนาคม 2567

19:00 น.

SOL Bar & Bistro อาคารอนาคตใหม่ ดูแผนที่

รายละเอียด

SOL Bar Talk #30

1 มีนาคม วันยุติการเลือกปฏิบัติ

“ก้าวต่อไป ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ”

.

คุยกับ สส.พรรคก้าวไกล

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล 

ชลธิชา แจ้งเร็ว

.

*มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสด ๆ

คุณเคยถูกเลือกปฏิบัติอย่างไรบ้าง?

สิทธิ 13 กลุ่ม ควรเพิ่มลดหรือไม่?

หน่วยงานใดจะคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ?

.

เนื่องด้วยวันที่ 1 มีนาคมของทุกปีเป็นวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล โดยการยุติการเลือกปฏิบัตินี้ ถือเป็นการสร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียม ภายใต้อุดมการณ์ของสมาชิกผู้แทนราษฎรและพรรคก้าวไกล ที่ต้องการสร้างสังคมที่ “คนเท่ากัน”

.

ในโอกาสดังกล่าว ทางร้าน SOL Bar & Bistro ซึ่งมีอุดมการณ์สนับสนุนวิสัยทัศน์พรรคก้าวไกล จึงจัดกิจกรรมเวทีเสวนาสาธารณะ SOL Bar Talk ครั้งที่ 30 ขึ้นในหัวข้อ “ก้าวต่อไป ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ” เพื่อเปิดพื้นที่พูดคุยถึงสถานการณ์การเลือกปฏิบัติในปัจจุบัน และหาแนวทางสู่การยุติเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเปิดเวที ให้ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มที่หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นต่อประเด็นการยุติการเลือกปฏิบัติ พร้อมร่วมออกแบบนโยบาย กฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพื่อนำไปเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป โดยผู้จัดงานได้เชิญข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยน ร่วมกับ ส.ส.เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล และสส.ชลธิชา แจ้งเร็ว 

.

มาร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมไปสู่การยุติการเลือกปฏิบัติ ขอเชิญท่านมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในกิจกรรมดังกล่าว  ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สถานที่  ณ SOL Bar & Bistro อาคารอนาคตใหม่ ชั้น 2 ซอยหัวหมาก 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

.

หากท่านสนใจเข้าร่วม สามารถตอบรับได้โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แม้หากท่านไม่ได้ทำการยืนยันตอบรับ แต่ยังประสงค์เข้าร่วมในกิจกรรมตามวัน เวลา ข้างต้น ทาง SOL Bar Talk ยังต้อนรับท่านและประชาชนทุกคน ร่วมวงเสวนาบนพื้นที่ปลอดภัยกับเราด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร