ปิด

ก้าวหน้าต่อไป ก้าวให้ไกลเพื่อท้องถิ่นมุกดาหาร

9 มีนาคม 2567

12:00 - 16:30 น.

ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียด

กำหนดการ

12.30 – 13.00 น.         ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

13.00 – 13.10 น.         กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

โดย องค์การ ชัยบุตร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และ

ณกร ชารีพันธ์ ส.ส.จังหวัดมุกดาหาร เขต 2 พรรคก้าวไกล

13.10 – 14.00 น.         ผลงานท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และ นโยบายมุกดาหาร

โดย นายไกลก้อง ไวทยการ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายท้องถิ่น มูลนิธิคณะก้าวหน้า

นายอนุวัตร แก้วเชียงหวาง , นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ , นายเวสสุวรรณ วงค์ศรีทา

14.00 – 14.30 น.         การเมืองท้องถิ่น การกระจายอำนาจ พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไร

โดย พริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

14.30 – 14.50 น.         ปัญหาอุปสรรคการโอนย้าย รพสต.

โดย แพทย์หญิงกัลยพัชร รจิตโรจน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

14.50 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.20 น.         การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย ชุติมา คชพันธุ์  ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

15.20 – 15.40 น.         traffy fondue ข้อดีในการใช้รับฟังปัญหาท้องถิ่น

โดย อิทธิพล ชลธราศิริ ส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขต 2 พรรคก้าวไกล

15.40-16.00 น.            รับมือนายทุนพลังงานกับท้องถิ่นมุกดาหาร

โดย ศุภโชติ ไชยสัจ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

16.00 – 16.30 น.          การเมืองใหญ่และการเมืองท้องถิ่น ในแนวทางของพรรคก้าวไกล
โดย ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล

16.30 น.                     ปิดประชุม

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร