ปิด

อบรมทักษะและความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยดำเนินการส.ส. ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือตอนบน)

6 มีนาคม 2567

08:30 น.

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 47 คน จาก 70 คน

รายละเอียด

อบรมทักษะและความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยดำเนินการส.ส. ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือตอนบน)

จัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567

*ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 4 มีนาคม เวลา 14.00 น.*

กำหนดการอบรม

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น.

09.00 – 09.30 น.         ลงทะเบียน กิจกรรม Check-in

09.30 – 10.00 น.        กล่าวต้อนรับ ชี้แจงจุดประสงค์ และกำหนดการ

10.00 – 12.00 น.        คุณค่า อุดมการณ์ โครงสร้าง และก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกล (เบรกในกิจกรรม)

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.        คุณค่า อุดมการณ์ โครงสร้าง และก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกล (ต่อ)

14.00 – 16.00 น.         การพูดในที่สาธารณะ

16.00 – 16.15 น.        พักเบรก

16.15 – 18.00 น.         ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

18.00 – 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น.        ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ (ต่อ)

 

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 20.00 น.

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน กิจกรรม Check-in

09.00 – 10.00 น.        การทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน

10.00 – 10.30 น.        ทักษะ(ฟา)สร้างการมีส่วนร่วม

10.30 – 10.45 น.        พักเบรก

10.45 – 12.15 น.        ทักษะ(ฟา)สร้างการมีส่วนร่วม (ต่อ)

12.15 – 13.15 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.         ทักษะ(ฟา)สร้างการมีส่วนร่วม (ทดลองปฏิบัติ)

14.15 – 15.15 น.         การสื่อสารทางการเมือง : การนำเสนอแบต่าง ๆ , การเขียนข่าว, การสื่อสารผ่าน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

15.15 – 15.30 น.        พักเบรก

15.30 – 18.00 น.        การสื่อสารทางการเมือง : การนำเสนอแบต่าง ๆ , การเขียนข่าว, การสื่อสารผ่าน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (ต่อ)

18.00 – 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น.        การทำงานการเมือง และนักการเมืองแบบฉบับพรรคก้าวไกล

 

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน กิจกรรม Check-in

09.00 – 10.30 น.         นโยบายพรรค

10.30 – 10.45 น.        พักเบรก

10.45 – 12.00 น.        นโยบายพรรค (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.         การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล

15.15 – 15.30 น.        พักเบรก

15.30 – 16.30 น.         การทำงานของกลไลสภา

16.30 – 17.30 น.         กระบวนการตรากฏหมาย การยกร่างกฏหมาย และการเขียนกระทู้ สด / หารือ

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร