ปิด

เวทีรับฟังความคิดเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศ

23 กุมภาพันธ์ 2567

09:30 - 16:00 น.

Sol Bar ชั้น 2 พรรคก้าวไกล

รายละเอียด

[ขอเชิญร่วมเสวนาความผิดเกี่ยวเพศ Solbar อาคารอนาคตใหม่ หัวหมาก 12 ]

กลุ่มสภาเชิงประเด็นความหลากหลาย: คนเท่ากัน พรรคก้าวไกล
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศ

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.- 16.00 น. ณ SolBar ชั้น 2 พรรคก้าวไกล

เสวนาหัวข้อรับฟังความคิดเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ และนำเสนอกฎหมายความผิดทางเพศ พรรคก้าวไกล พร้อมกิจกรรม Focus Groups ความผิดเกี่ยวกับเพศ โดย

🔸ณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
🔸ปารมี ไวจงเจริญ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
🔸ภัสริน รามวงศ์ สส.เขตบางซื่อ พรรคก้าวไกล
🔸การณิก จันทดา สส.เชียงใหม่ เขต 2 พรรคก้าวไกล
🔸อุษา เลิศศรีสันทัด ผอ.สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
🔸สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผอ.มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
🔸ชิษณ์ชาภา พานิช ทนายความหญิงข้ามเพศ
🔸ทนายภาณี นิ่มเฉลิม ทนายความ และเลขานุการประจำคณะกมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ

ดำเนินรายการโดย 🔸 ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ – Tunyawaj Kamolwongwat

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร

ขออภัย กิจกรรมนี้ไม่อยู่ในเวลาเปิดรับลงทะเบียน