ปิด

กิจกรรมก้าวไกลนนท์ CLUB สมาชิกสัมพันธ์ “Coffee time-สภา กาแฟและการเมือง”

25 กุมภาพันธ์ 2024

09:00 - 15:00 น.

ร้านโซลบาร์นนท์ (ศูนย์ประสานงานพรรคกาวไกลนนทบุรีเดิม) เลขที่ 154 หมู่ 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ดูแผนที่

รายละเอียด

รายละเอียดการจัดกจกรรม

09.00-10.00   ลงทะเบียน
10.00-10.30    ชวนคิด ชวนคุย (บรรยาย) รอบที่ 1 หัวข้อ : การเมือง การเมืองท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคและประชาชน
โดย สส.ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กรุงเทพมหานคร และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล
10.30-11.00     ชวนคิด ชวนคุย (บรรยาย) รอบที่ 2 หัวข้อ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดย สส.ชุติมา คชพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
11.00-11.10 พักรับประทานอาหารว่าง
11.10-12.00 เสวนาวงกาแฟ รอบที่ 1 หัวข้อ “ถึงเวลา….กระจายอำนาจท้องถิ่น”
โดย นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 ชวนคิด ชวนคุย (บรรยาย) รอบที่ 3 หัวข้อ : บทบาทหน้าที่ผู้แทนราษฎรและฝ่ายค้านเชิงรุก
โดย สส.ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล
13.30-14.00 เสวนาวงกาแฟ รอบที่ 2 หัวข้อ “บทบาทการเมืองท้องถิ่นของพรรคก้าวไกล”
โดย สก.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สก.เขตบางซื่อ พรรคก้าวไกล และ สจ.ศรายุทธ งามมุข สจ.อำเภอบางใหญ่ คณะก้าวหน้า
14.00-14.10 พักรับประทานอาหารว่าง
14.10-14.40 กิจกรรม “เปิด Floor เปิดใจ … ก้าวต่อไปของก้าวไกล”
โดย สส.กรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
14.40-15.00 “เพิ่มพูนความคิด เข้าใจการเมืองเรื่อง สว.”
โดย นายณัชปกร นามเมือง และนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์
15.00 สิ้นสุดการด าเนินกิจกรรม

** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่
เปลี่ยนเบอร์โทร