ปิด

การอบรมทักษะและความเข้าใจพื้นฐานสำหรับตัวแทนพรรคประจำอำเภอ ครั้งที่ 2 (รอบภาคอีสาน)

17 กุมภาพันธ์ 2567

09:30 - 17:30 น.

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงทะเบียนแล้ว 40 คน จาก 80 คน

รายละเอียด

พรรคก้าวไกลเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติงานของพรรคในทุกระดับ รวมถึงระดับอำเภอซึ่งมีความใกล้ชิดกับสมาชิกสูงสุด ฝ่ายเครือข่ายพรรคก้าวไกลจึงจัดอบรบพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรสำหรับตัวแทนพรรคประจำอำเภอขึ้นเพื่อหวังสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของพรรคสำหรับตัวแทนพรรคประจำอำเภอ เพื่อให้ตัวแทนพรรคประจำอำเภอสามารถสื่อสารและเผยแพร่แนวคิด อุดมการณ์ นโยบายพรรค และจัดกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกพรรค ตามหลักการแนวทางการทำงานของพรรคได้ และเพื่อพัฒนาให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดังจึงเรียนเชิญตัวแทนพรรคประจำอำเภอเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์  ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายเครือข่ายสนับสนุนเดินทางให้ผู้เข้าร่วมการอบรมภายใต้เงื่อนไข
1. หากจังหวัดเดียวกัน เดินทางมาโดยรถยนต์คันเดียวกัน เกิน 2 ท่านขึ้นไป สามารถเบิกได้ตามเลท กิโลเมตร x 4 บาท
2. สำหรับท่านที่เดินทางคนเดียวโดยรถยนต์ อัตราคิดค่าเดินทางจะเป็นไปตามอัตราการเบิกของงบกองทุนพัฒนาการเมือง คือ
       2.1 ระยะทางภายในจังหวัด เบิกได้  300 บาท
       2.2 ระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร เบิกได้ไม่เกิน 500 บาท
       2.3 ระยะทาง 201-500 กิโลเมตร เบิกได้ไม่เกิน 800 บาท
       2.4 ระยะทาง 500 – 700 กิโลเมตร เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท
       2.5 ระยะทาง 700 กิโลเมตรขึ้นไป เบิกได้ 1,500 บาท
3. สำหรับท่านที่เดินทางมาโดยรถโดยสาร ฝ่ายเครือข่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง
4. สำหรับท่านที่โดยสารโดยเครื่องบิน ฝ่ายเครือข่ายขอสงวนสิทธิ์ในการเบิกค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางก่อนถึงและหลังถึงสนามบินทุกกรณี อย่างไรก็ตามท่านสามารถขอทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากจังหวัดได้
อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร

ขออภัย กิจกรรมนี้ไม่อยู่ในเวลาเปิดรับลงทะเบียน