ปิด

Project Management Skill

9 กุมภาพันธ์ 2567

09:30 - 12:30 น.

อาคารอนาคตใหม่ ดูแผนที่

รายละเอียด

ทักษะการบริหารโครงการ (Project management skill) ทักษะที่จะผสานทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในการบริหารจัดการโครงการมีองค์ประกอบต่อไปนี้

  • การเริ่มต้นโครงการ
  • การจัดทำงบประมาณ
  • การบริหารความเสี่ยง
  • เครื่องมือบริหารโครงการ

ในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ จะต้องประกอบด้วยงานย่อย ๆ อีกจำนวนมาก  Project manager ที่สามารถวางแผนงานย่อยแต่ละส่วน วางแผนการสื่องสาร และสามารถติดต่อประสานงานกับแต่ละฝ่ายได้ดี จะช่วยให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร