ปิด

สัมมนาท้องถิ่นก้าวหน้า คณะก้าวหน้า

18 พฤศจิกายน 2566

09:00 - น.

The Siamese Hotel Pattaya   หมู่ 5  เลขที่ 160/60 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ดูแผนที่

รายละเอียด

คณะก้าวหน้า มีความประสงค์ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในนามคณะก้าวหน้า ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การบริหาร และสร้างความร่วมมือในการทำงานของตัวแทนคณะก้าวหน้าระหว่างพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 สถานที่จัดงาน : The Siamese Hotel Pattaya   หมู่ 5  เลขที่ 160/60 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  https://maps.app.goo.gl/Vhd6efVVH7YDvffv9

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร

ขออภัย กิจกรรมนี้ไม่อยู่ในเวลาเปิดรับลงทะเบียน