ปิด

ประชุมสมาชิกสัมพันธ์ให้ความรู้สมาชิกพรรคที่สนใจการบริหารงานระดับท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

13 กรกฎาคม 2567

09:00 - 18:00 น.

วีธรา บูธิคโฮเทล ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 44 คน จาก 45 คน

รายละเอียด

กำหนดการ

อบรมการทำงานท้องถิ่น สำหรับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 – 17:30 น.

วีธรา บูธิคโฮเทล 92/9 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

13 กรกฎาคม 2567

09:00 – 09:30 น.         ลงทะเบียน

09:30 – 10:00 น.         กิจกรรมเตรียมความพร้อม โดย วณิชชา พุ่มแจ้

10:00 – 11:00 น.         วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง โดย อานันท์ อมรินทร์

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

11:00 – 12:00 น.         วิถีก้าวไกล part 1 โดย พรรณิการ์ วานิช (VDO)

12:00 – 13:00 น.         พักรับประทานอาหาร

13:00 – 13:30 น.         กิจกรรมเตรียมความพร้อม โดย วณิชชา พุ่มแจ้

13:30 – 14:30 น.         วิถีก้าวไกล part 2 โดย พรรณิการ์ วานิช (VDO)

14:30 – 17:30 น.         บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะของอบจ. (VDO)

 

14 กรกฎาคม 2567

09:00 – 09:30 น.         ลงทะเบียน

09:30 – 12:00 น.         แนวคิดนโยบาย (VDO)

  • นโยบายสาธารณสุข
  • การบริหารจัดการน้ำ

12:00 – 13:00 น.         พักรับประทานอาหาร

13:00 – 13:30 น.         กิจกรรมเตรียมความพร้อม โดย วณิชชา พุ่มแจ้

13:30 – 14:30 น.         การพูดต่อหน้าที่สาธารณะ โดย ชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง

14:30 – 17:30 น.         แนวคิดนโยบาย (VDO)

  • ขนส่งสาธารณะ
  • รัฐเปิดเผย
  • Smart City

 

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร