ปิด

“แผน PDP ฉบับใหม่ พลังงานไม่ถูก ไม่สะอาด สรุปแล้วภาคพลังงานไทยมีอะไรเปลี่ยน?” กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน ประเด็นทางด้านพลังงาน

13 กรกฎาคม 2567

10:00 - 12:30 น.

SOL BAR & BISTRO (พรรคก้าวไกลสำนักงานใหญ่) ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 43 คน จาก 50 คน

รายละเอียด

กิจกรรมเสวนาประเด็นทางด้านพลังงาน “แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าชาติฉบับใหม่ พลังงานไม่ถูก ไม่สะอาด สรุปแล้วภาคพลังงานไทยมีอะไรเปลี่ยน?” เปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และปัญหาเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าชาติฉบับ  2567 (PDP2024)

เชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าชาติ (PDP2024)
และเสนออนาคตที่อยากให้เกิดกับภาคพลังงานไทย ร่วมกับ สส.ศุภโชติ ไชยสัจ, สส.วรภพ วิริยะโรจน์, รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพนัตน์ (อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) และ
นายสุชาติ คล้ายแก้ว (นักวิชาการด้านพลังงาน)

10:00 – 10:30. ลงทะเบียน/รับอาหารว่าง

10:30 – 12:00. เริ่มพูดคุยในหัวข้อ “แผนพลังงานชาติฉบับประชาชน”

12:00 – 12:30. พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกพรรคและวิทยากร

12:30. ปิดกิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร