ปิด

สิทธิด้านการอยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรของผู้บริโภค

09:00 - 16:00 น.

รายละเอียด

[📌ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดสมุทรปราการทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมนา #สิทธิด้านการอยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรของผู้บริโภค]

ด้วยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร จะจัดสัมนา เรื่อง “สิทธิด้านการอยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรของผู้บริโภค”

📌ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมควีนนัมเบอร์ 1 (ท่ารถเมล์สาย 20 ท่าน้ำเจดีย์) ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านการอยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรร รวมทั้งพิจารณาสภาพปัญหา แนวทางการป้องกันและใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิจากการอยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรร
ในการนี้ คณะกรรมมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดสัมนาดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรและสังคมต่อไป คณะกรรมาธิการจึงขอเชิญประชาชนทุกท่านในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาบ้านจัดสรรโครงการในจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร