ปิด

ประชุมเลือกตั้งสาขาพรรคก้าวไกล ประจำจังหวัดสกลนคร

23 มิถุนายน 2567

08:00 - 13:00 น.

โรงแรม พีซี แกรนด์ พาเลซ สกลนคร

รายละเอียด

กำหนดการ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนกิจกรรม
09.00 – 09.30 น. บรรยายการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคในฐานะพรรคมวลชน โดย สส.ณรงเดช อุฬารกุล
09.30 – 11.00 น. บรรยายจังหวะก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกลในสถานการณ์การเมืองยุคปัจจุบัน โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
11.00 – 13.00 น. กิจกรรมประชุมเพื่อตั้งสาขาพรรคจังหวัดสกลนคร

*หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โดยสมาชิกพรรคสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 8 ตำแหน่ง คือ
1. หัวหน้าสาขาพรรค
2.รองหัวหน้าสาขาพรรค
3.เลขานุการสาขาพรรค
4.เหรัญญิกสาขาพรรค
5.นายทะเบียนสาขาพรรค
6.กรรมการสาขาพรรคคนที่ 1 7.กรรมการสาขาพรรคคนที่ 2
8.กรรมการสาขาพรรคคนที่ 3
(กิจกรรมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น)

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร