ปิด

กิจกรรมก้าวไกลสัมพันธ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 มิถุนายน 2567

13:30 - 16:30 น.

ร้านส่งพัสดุ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอปากพนัง ดูแผนที่

รายละเอียด

พรรคก้าวไกลมีประชาชนเป็นส่วนประกอบที่ทำให้พรรคสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ เราจึงให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตย มีความตื่นตัวทางการเมือง รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล แล้วนำไปสู่พรรคมวลชนที่แท้จริง

 

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร