ปิด

สมาชิกสัมพันธ์รณรงค์ปักธงทางความคิดและรับสมัครสมาชิกพรรค

23 มิถุนายน 2567

09:00 - 14:00 น.

ร้านอาหารบ้านกริน (Karin House) ดูแผนที่

รายละเอียด

กำหนดการ

โครงการสมาชิกสัมพันธ์รณรงค์ปักธงทางความคิดและรับสมัครสมาชิกพรรค
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567
ณ ร้านอาหารบ้านกริน (Karin House) ซ.วัดประชารังสรรค์ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เวลา                        รายละเอียดการจัดกิจกรรม

9.00- 9.30 น.              ลงทะเบียนและกล่าว ต้อนรับสมาชิก โดยนายวัชรัตน์ ตาสอน(แสตมป์)
ตัวแทนพรรคประจำอำเภอปากเกร็ด

9.30-10.00 น.             นายเกียรติคุณ ต้นยาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล เขต 7 และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ “ปัญหาข้อร้องเรียนในเขตพื้นที่กับความช่วยเหลือเพื่อประชาชนที่ผ่านมา กับบทบาทหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในรอบ1ปี”

10.00-10.15 น.           พักเบรกรับประทานของว่าง

10.15-10.30 น.           นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล เขต 8
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ ในหัวข้อ “ปัญหาสังคมผู้สูงวัยเป็นภาระหรือเป็นเรื่องน่าห่วงใยกันแน่”

10.30-12.00 น.           กิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกินได้ คืออะไร?” “ตาบอดคลำช้าง โครงสร้าง ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน คืออะไร?” และหัวข้อ “หยุดธุรกิจเถื่อน เลื่อนระดับประเทศให้ประชาชนกินดีอยู่ดีและมีศักดิ์ศรีได้หรือไม่?

12.00-13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.           ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ “สมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลได้อะไรมากกว่าที่คิด, การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคและประชาชน, เครือข่ายแรงงานนนทบุรี และการปักธงเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี” กับ ดร.อดิศร โค้วเนื่องศรี หัวหน้าสาขาพรรคก้าวไกลประจำจังหวัด นนทบุรี

13.30-13.45  น.           ถาม-ตอบปัญหาข้อสงสัยประเด็นต่างๆ กับผู้เข้าร่วมงาน

13.45-14.00 น.           ปิดการจัดกิจกรรม/ขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ

 

*หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร