ปิด

แบบสำรวจผู้ที่สนใจอบรมทักษะและความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยดำเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ภูเก็ต

16 มิถุนายน 2567

08:30 น.

โรงแรมทัวร์ เดอ ภูเก็ต ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 18 คน จาก 40 คน

รายละเอียด

แบบสำรวจผู้ที่สนใจอบรมทักษะและความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยดำเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ภูเก็ต

สถานที่ : โรงแรมทัวร์ เดอ ภูเก็ต

กำหนดการ

16 มิถุนายน 2567

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

09.00 – 09.30 น.         กิจกรรม Check-in ทำความรู้จัก/แนะนำตัว

09.30 – 11.00 น.         ทักษะ(ฟา)สร้างการมีส่วนร่วม โดยกระบวนกร ไซราม ประกายกิจ นักออกแบบการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ พรรคก้าวไกล

11.00 – 11.15 น.         พักเบรก

11.15 – 13.00 น.         คุณค่า อุดมการณ์ โครงสร้าง และก้าวต่อไป วิทยากรโดย จักรพล ผลละออ ผู้ช่วยหัวหน้าพรรคก้าวไกล

13.00 – 14.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 14.40 น.        กิจกรรมเช็คอิน

14.40 – 16.30 น.        ประวัติศาสตร์การเมืองไทย วิทยากรโดย จักรพล ผลละออ ผู้ช่วยหัวหน้าพรรคก้าวไกล

16.30 – 16.45 น.        พักเบรก

16.45 – 18.00 น.        การทำงานของกลไลสภากระบวนการตรากฏหมาย การยกร่างกฏหมาย และ การเขียนกระทู้สด/หารือ โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา พรรคก้าวไกล

18.00 – 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

 

17 มิถุนายน 2567

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

09.00 – 09.30 น.         กิจกรรม Check-in

09.30 – 11.00 น.         ทักษะ(ฟา)สร้างการมีส่วนร่วม (ต่อ)

11.00 – 11.15 น.         พักเบรก

11.15 – 13.00 น.         รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออก SOGIE วิทยากรโดย จักรพล ผลละออ ผู้ช่วยหัวหน้าพรรคก้าวไกล

13.00 – 14.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 15.30 น.        การสื่อสารทางการเมืองแบบก้าวไกล

15.30 – 15.45 น.        พักเบรก

15.45 – 17.15 น.        การพูดในที่สาธารณะ โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร พรรคก้าวไกล

17.15 – 18.00 น.        ถอดบทเรียน ประเมินการเรียนรู้

18.00 น.                  เดินทางกลับ

 

สอบถามเพิ่มเติม

จักรพล (กันกัน)  097-2484228

วิรัลพัชร (หนูดี)  087-3206811

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร