ปิด

ร่วมกิจกรรม แกนนำก้าวไกล จ.สุพรรณ พบชาวศรีประจันต์ (งบ FC สุพรรณบุรี)

29 พฤษภาคม 2567

14:00 - 18:00 น.

บ้านคุณเจริญ ชูวงษ์ ดูแผนที่

รายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม แกนนำก้าวไกล จ.สุพรรณ พบชาวศรีประจันต์
29 พ.ค.เวลา 14.00น.เป็นต้นไป ณ บ้านคุณเจริญ ชูวงษ์
1.นายบำรุง สว่างศรี
2.นางธัญญะรัตน์
3.นายสายัน ฤกษนันท์
4.นางเฉลา ฤกษนันท์
5.รตอ.สถิตย์ศักดิ์
6.นายมาลุต
7.นายทรงธรรม

8.นายชัยสักก์
9.นายประดิษฐ์
10.คุณบุญมี
11.คุณคำหล้า
12.พงศกร ชาวปลายนา
13.นายกษิดิ์เดช ผลวงศ์
14.นายสุเทพ ม.1ศจ.
15. นางขวัญเรือน ชูวงษ์
16. น.ส นุชจรี ชูวงษ์
17. นาง จรุญ เกตุเพรช
18. นาง ประเทือง นิ่มนวล
19. นาย เจริญ ชูวงษ์
20. กมลวรรณ เกตุเพรช
21.คุณเชิง เกตุเพ็ชร
22.นาย เจิด เชื้อขำ
23.นายประสิทธ์ ชาวปลายนา
24-29. ป้าจบ เฉลิมพัชรพรกุล พร้อมเครือข่าย
30.คุณพชร เส็งหลวง
31.คุณสามินีย์ ชูวงษ์

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร