ปิด

สมาชิกสัมพันธ์ก้าวไกลดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

16 มิถุนายน 2567

10:00 - 15:00 น.

ห้องสัมมนา ชั้น3 Happy Avenue ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 74 คน จาก 40 คน

รายละเอียด

สมาชิกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันดับต้นของพรรคการเมือง สมาชิกมีหน้าที่สำคัญในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางและร่วมคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำงานในสภาในระดับต่างๆ ดังนั้นการจัดเวทีสมาชิกสัมพันธ์จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกจากทุกภาคส่วนได้รับรู้ ร้องเรียน และมีส่วนร่วมพัฒนาการทำงานของพรรคร่วมกัน

ร่วมสนทนาโดย

คุณเอกราช อุดมอำนวย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร)

คุณศุภณัฐ มีนชัยนันท์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร)

คุณวรรณวิภา ไม้สน (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล แบบบัญชีรายชื่อ)

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนได้พบปะพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจอาทิ ประเด็นปัญหาการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะภายในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง ประเด็นสวัสดิการไทยก้าวหน้า ซึ่งประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพรรคก้าวไกลเพื่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคตต่อไป

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร

ขออภัย กิจกรรมนี้ไม่อยู่ในเวลาเปิดรับลงทะเบียน