ปิด

ความคืบหน้าการผลักดันกฎหมายแรงงานและการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานจังหวัดปทุมธานี

30 พฤษภาคม 2567

16:00 - 19:00 น.

ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยคูราโบ 14/8 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด

 

                โครงการ 

“ความคืบหน้าการผลักดันกฎหมายแรงงานแลการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานจังหวัดปทุมธานี”

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 – 19.30 น.

ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยคูราโบ
14/8 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รูปแบบการประชุม/กําหนดการดังต่อไปนี้

16.00 – 16.30 น. – ลงทะเบียน
16.30 – 16.45 น. – แนะนําวัตถุประสงค์การจัดประชุม
นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาล

ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 16.45 – 17.15 น. – หัวข้อ “ความคืบหน้าการผลักดันกฎหมายแรงงาน ครือข่ายผู้ใช้ แรงงานพรรคก้าวไกล”

โดย สส. เซีย จําปาทอง ประธานเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล
17.15 – 18.00 – รับฟัง“ปัญหาในพื้นที่และข้อเสนอต่อเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล”
18.00 – 18.45 – นําเสนอ “ความสําคัญการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานจังหวัด”
โดยนายชาติชาย แกดํา เครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล

18.45 – 19.00 – สรุปการจัดประชุม
นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาล

ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลาของโครงการ/สถานที่จัดโครงการ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยคูราโบ

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร