ปิด

พบปะพี่น้องก้าวไกลในเวียงป่าเป้า

31 พฤษภาคม 2567

09:00 - 16:00 น.

อุ้ยหม่อนฟาร์ม 114 หมู่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 32 คน จาก 50 คน

รายละเอียด

พบปะพี่น้องก้าวไกล

สมาชิกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันดับต้นของพรรคการเมือง สมาชิกมีหน้าที่สำคัญในการมีส่วนร่วม กำหนดนโยบาย ทิศทาง และร่วมคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำงานในสภาในระดับต่าง ๆ ดังนั้น การจัดเวทีพบปะพี่น้องก้าวไกลในอำเภอเวียงป่าเป้า จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกจากทุกภาคส่วนได้รับรู้ ร้องเรียน และมีส่วนร่วมพัฒนาการทำงานของ พรรคร่วมกัน

กำหนดการ

การจัดประชุม พบปะพี่น้องก้าวไกลในเวียงป่าเป้า

อุ้ยหม่อนฟาร์ม 114 หมู่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร.085-9463624

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

09.00-09.30 น.​​ลงทะเบียน

09.30-10.30 น.​​วิทยากรในพื้นที่ พูดถึงแนวความคิด นโยบายที่สอดคล้องกับพื้นที่

โดย อาจารย์นราสิญจน์  ปัญญาศิลปวิทยา ร่วมด้วยอาจารย์ปรัชญาณินทร์  วงค์อทิติกุล และ สส.ฐากูร ยะแสง

10.30-10.45 น.​​พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.แลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ โดย อาจารย์นราสิญจน์  ปัญญาศิลปวิทยา ร่วมด้วย

อาจารย์ปรัชญาณินทร์  วงค์อทิติกุล และ สส.ฐากูร ยะแสง

12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. ระดมความคิดเห็นที่อยากเสนอและข้อร้องเรียนต่างๆ

โดย อาจารย์ปรัชญาณินทร์  วงค์อทิติกุล และ สส.ฐากูร ยะแสง

14.45-15.00 น.​​พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.00 น. สรุปทิศทางการทำงานและแผนงาน/ปิดประชุม

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร