ปิด

ประชุมเตรียมการ เพื่อเลือกตั้ง ตทอ.อ.เดิมบางนางบวช

21 พฤษภาคม 2567

13:30 - 15:30 น.

ห้องประชุม อบต.บางบวช ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 19 คน จาก 25 คน

รายละเอียด

https://nangbuach.go.th/public/

เนื่องจาก สมาชิกฯ อ.เดิมบางนางบวช มีสมาขิกฯครบ 109คน เมื่อวันที่ 11 พค ที่ผ่านมา
ตามการประขุมฯ เมื่อ30 เมย.67 และได้ประสานงานกับคณะในพื้นที่แล้ว พร้อมสถานที่ เป็นทีืเรียบร้อยแล้ว โดยที่งบประมาณจาก กกต. ถูกใช้เต็มตามจำนวนไปแล้วนั้น
เพื่อให้กิจกรรมได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ จ.สุพรรณบุรี มี ตทอ.ครบ 6 อำเภอโดยเร็ว

โดยจะมีวาระการประชุม แจ้งในที่ประชุมต่อไป

ลุงเล็ก สุพรรณ
ผู้ดำเนินงานการประชุม ครั้งนี้

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร