ปิด

พบปะแลกเปลี่ยน นำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อพรรค

18 พฤษภาคม 2567

13:00 - 17:00 น.

บ้านดินริมน้ำ รีสอร์ท อุ่นไอดิน Cafe อู่ทอง สุพรรณบุรี ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 18 คน จาก 30 คน

รายละเอียด

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิกและผู้สนับสนุนถึงแนวนโยบายและทิศทางการทำงานของพรรค
  • เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหา ข้อเรียกร้องต่างๆ ของสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3
 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

สมาชิกพรรคและประชาชนในพื้นที่ รู้จักนโยบายของพรรคและมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนนำเสนอปัญหาในพื้นที่

 1. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบล อู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

 1. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้ลงชื่อร่วมงาน 10 คน
 2. วิธีดำเนินการ
  • ลงพื้นที่พบปะประชาชนและสมาชิกพรรค
อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร