ปิด

สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

11 พฤษภาคม 2567

09:30 - 16:30 น.

อาคารอนาคตใหม่ ดูแผนที่

รายละเอียด

หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นความรู้พื้นฐานของระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล ความสามารถของบุคคล สถานะและการจดทะเบียน ภูมิลำเนา การสิ้นสภาพบุคคล หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา การแสดงเจตนา ผลของความเป็นโมฆียกรรมและโมฆกรรม กฎหมายว่าด้วยหนี้ กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก

ผู้สอน : มุนินทร์ พงศาปาน

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร