ปิด

จัดประชุมสมาชิกพรรคในอำเภอเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

13 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนแล้ว 7 คน จาก 100 คน

รายละเอียด

กำหนดการ
จัดประชุมสมาชิกพรรคในอำเภอเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ศาลาประชาคมบ้านตาลเนิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญในการตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำอำเภอ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อพรรคการเมือง”
14.00 – 14.10 เลือกประธานเลขาในที่ประชุม และรับสมัครผู้ลงเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำอำเภอ
14.10 – 14.30 ผู้ลงสมัครแสดงวิสัยทัศน์ต่อสมาชิก
14.30 – 15.00 ลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำอำเภอ
15.00 – 15.15 นับคะแนน
15.15 – 15.30 ตัวแทนที่ได้รับเลือกกล่าวขอบคุณสมาชิก
15.30 – 15.45 พักเบรก
15.45 – 16.00 บรรยายหัวข้อ “โครงสร้างพรรคในการมีส่วนร่วมของสมาชิก”
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานพรรคประจำอำเภอกับสมาชิก

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร