ปิด

สมาชิกสัมพันธ์ เครือข่ายแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567

11 พฤษภาคม 2567

16:00 - 20:00 น.

สำนักงานสหภาพแรงงานไพโอเนียร์แห่งประเทศไทย ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

การจัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์และผู้สนับสนุนพรรคทั่วประเทศ

สมาชิกสัมพันธ์ เครือข่ายแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขยายและสร้างเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลกับสมาชิกพรรค

เพื่อประชาสัมพันธ์อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4.4 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

สมาชิกและผู้สนับสนุนเข้าร่วมตามเป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการนำเสนอ

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร