ปิด

จัดประชุมสมาชิกพรรคในอำเภอเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

26 เมษายน 2567

รายละเอียด

กำหนดการ
จัดประชุมสมาชิกพรรคในอำเภอเพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.
วัดศรีแก้ว ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.30 – 10.00 น. กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เลือกประธาน และเลขาในที่ประชุม
10.00 – 10.30 น. รับสมัครผู้เสนอตัวลงเป็นตัวพรรคประจำอำเภอ
10.30 – 11.00 น. ผู้สมัครนำเสนอ แสดงวิสัยทัศน์
11.00 – 11.30 น. การลงคะแนนเลือกตั้ง
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหาร
12.30 – 13.30 น. นับคะแนน
13.30 – 15.00 น. ตัวแทนพรรคประจำอำเภอพบปะสมาชิก และกล่าวขอบคุณ

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร