ปิด

ประวัติศาสตร์สัมพันธ์ “อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ณ หอชมเมือง จ.สมุทรปราการ

30 เมษายน 2567

09:00 - 17:00 น.

หอชมเมือง จ.สมุทรปราการ ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 44 คน จาก 50 คน

รายละเอียด

จังหวัดปริมณฑลแห่งนี้ที่มีร่องรอยประวัติศาตร์ตามเหตุการณ์ที่ปรากฎของสยามเก่าสืบเนื่องมาจนถึงสยามใหม่ หรือ ประเทศไทยในปัจจุบัน

จ.สมุทรปราการ มีการพัฒนาทางด้าน สังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-การค้า วิถีชีวิต และชุมชน เป็นจังหวัดที่มีพลวัตอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลา 200 ปีที่ผ่านมา

ดังนั้นหากสมาชิกได้ศึกษา-เรียนรู้ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัด  มีประโยชน์อย่างมากที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองได้อย่างลึกซึ้งต่อไป

ผู้จัดใช้ชื่องานครั้งนี้ว่า “ประวัติศาสตร์สัมพันธ์ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต” โดยมีความตั้งใจที่จะทำให้สมาชิกมารู้จัก ศึกษา และเห็นภาพที่ชัดมากขึ้น ของเมืองท่าแห่งนี้  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางการค้า  การสงคราม  และ ปัจจุบันกำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นจุดศูนย์การแห่งโลจิสติกระดับภูมิภาคของประเทศไทยในอนาคต

กำหนดการ และกิจกรรม

09.30-10.00  สมาชิกที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Act ทำการเช็คอิน ณ หอชมเมือง จ.สมุทรปราการ (ชั้น 1) และเตรียมเข้าสู่ห้องประชุมชั้น 3

10.00-10.20  เปิดการสัมมนา แสดงวีดีทัศน์ หอชมเมือง จ.สมุทรปราการ (ชั้น 3)

กลุ่ม A

10.20-11.40 เข้าชมนิทรรศการ ชั้น 2

11.40-12.00 ชมวิว 360 องศา ชั้น 23 และ นิทรรศการชั้น 25

กลุ่ม B

10.20-10.40 ชมวิว 360 องศา ชั้น 23 และ นิทรรศการชั้น 25

10.40-12.00 เข้าชมนิทรรศการ ชั้น 2

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ชั้นที่ 24

13.00-15.00 รับฟังการบรรยาย “ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV หอชมเมือง” ชั้น  3  และ แบ่งคณะเข้าชมห้องปฎิบัติการชั้น 6

15.00-16.00 ชนสิษฎ์ ยอดฉิม ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาฯ บรรยายสรุป กล่าวขอบคุณ  และจบกิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร