ปิด

พบสมาชิกและประชาชน The little hut by tolo.cafe โครงการโตโลโปตี้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

21 เมษายน 2567

14:00 - 18:00 น.

The little hut by tolo.cafe โครงการโตโลโปตี้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 12 คน จาก 20 คน

รายละเอียด

สมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันดับต้นของพรรคการเมือง สมาชิกมีหน้าที่สำคัญในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และร่วมคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำงานในสภาในระดับต่าง ๆ ดังนั้น การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อพบปะสมาชิกและประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา เผยแพร่ กิจกรรมของพรรค และแนวนโยบายพรรค เป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้รับรู้ เสนอแนะปัญหา แจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ต่อพรรค และมีส่วนร่วมพัฒนาการทำงานของพรรคร่วมกัน

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิกและผู้สนับสนุนถึงแนวนโยบายและทิศทางการทำงานของพรรค
   • เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหา ข้อเรียกร้องต่างๆ ของสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3
   1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

   สมาชิกพรรคและประชาชนในพื้นที่ รู้จักนโยบายของพรรคและมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนนำเสนอปัญหาในพื้นที่

   1. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบล อู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร