ปิด

: เวทีเสวนา “ยุทธศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น และการรับรู้ถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน จากปัญหาช้างป่า”

22 เมษายน 2567

08:00 - 18:00 น.

ไร่มั่นภักดี รีสอร์ท เลขที่ 199/19 หมู่ที่19 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 วัดป่าเขาล้อม ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 ดูแผนที่

รายละเอียด

กิจจกรรมจัด 2 วัน 1 คืน วันแรกวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ผลักดันสู่นโยบายท้องถิ่น ระดมความคิดถอดบทเรียนกำหนดประเด็นชี้วัด สร้างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันภัย อันตราย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงลงพื้นที่ดูคูกันช้าง ในพื้นที่ อำเภอท่าตะเกียบ และกิจกรรม วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. นำประเด็นรวบรวม พูดคุยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเวทีเสวนาปัญหาช้างป่า และสร้างการรับรู้ ปัจจัยความเสี่ยงของผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ช้างป่าเข้าถึง  และทำความเข้าใจกับการป้องกันภัยอันตรายในชีวิต ทรัพย์สินประชาชน  โดยมี สส. มาร่วมเสวนาด้วยกัน 5 ท่าน ดังนี้

1) สส.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

2.) สส.จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์

3.) สส.เบญจา แสงจันทร์

4.) สส.พงศธร ศรเพชรนรินทร์

5.) สส.ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ

 

 

 

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร