ปิด

งานเสวนา “ก้าวไปท้องถิ่นเมื่องคอน”

21 เมษายน 2567

09:00 - 16:00 น.

โรงแรมปุระนคร ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครฯ จ.นครศรีธรรมราช ดูแผนที่

รายละเอียด

พรรคก้าวไกลมีประชาชนเป็นส่วนประกอบที่ทำให้พรรคสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ เราจึงให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตย มีความตื่นตัวทางการเมือง รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการร่วมเรียนรู้การเมืองใกล้ตัว อย่างเช่นงบประมาณการบริหารท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช

09:00 น. – 10:00 น.  ลงทะเบียน / พร้อมรับอาหารว่าง

10:00 น. – 10:30 น.   อภิปราย “ท้องถิ่นเมืองคอน” โดย นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่/                    คณะทำงานจังหวัดนครฯ

10:30 น. – 11:15 น.     อภิปราย “บทเรียนท้องถิ่นจากต่างประเทศ” โดย คุณฟูอาดี พิศสุวรรณ

11:15 น. – 12.00 น.     อภิปราย “สืบงบท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยประธาน                          กรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ                                                                 สส. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

12:00 น. – 13:00 น.   พักรับประทานอาหารอาหารกลางวัน

13:00 น. – 15:00 น.   เสวนา หัวข้อ” ก้าวไปท้องถิ่นคอน” โดย

– ส.ส. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

– คุณฟูอาดี พิศสุวรรณ

– คุณปกรณ์ อารีกุล

– แขกรับเชิญนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่

15:00 น. – 16:00 น.  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการบริหาร และงบประมาณ                         ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช พร้อมสรุปผลสำรวจ และความคิดเห็น                                                           ของผู้เข้าร่วม

ณ โรงแรมปุระนคร ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครฯ จ.นครศรีธรรมราช

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร