ปิด

อบรมเครือข่ายแรงงาน พรรคก้าวไกล วันที่ 27-28 เมษายน 2567

27 เมษายน 2567

08:00 - 17:00 น.

โรงแรมบลู ฮิปโปร บายคูณ 995 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 42 คน จาก 50 คน

รายละเอียด

                             กำหนดการสัมมนา

การจัดตั้งเครือข่ายครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล สำคัญต่อทิศทางการเมืองในอนาคตอย่างไร

วันที่  27 - 28  เมษายน  2567

ณ.โรงแรมบลู ฮิปโปร บายคูณ 995 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 วันเสาร์ที่  27  เมษายน  2567

08.00 – 09.00             ลงทะเบียน

09.00 – 09.15            แนะนำวัตถุประสงค์การสัมมนา   ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน  สัดส่วนแรงงานนอกระบบ

09.15 – 10.30             หัวข้อ การจัดตั้งเครือข่ายครือข่ายผู้ใช้แรงงาน

พรรคก้าวไกล สำคัญต่อทิศทางการเมืองในอนาคตอย่างไร

    โดยคุณศรายุทธ์  ใจหลัก  ผู้อำนวยการพรรคก้าวไกล

10.30 – 10.45           รับประทานอาหารว่าง

10.45 -  12.30           กรรมการเครือข่ายสรุปงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567

12.30 -  13.30            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 -  15.30            ต่อ  กรรมการเครือข่ายสรุปงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567

15.30 - 15.45              รับประทานอาหารว่าง

15.45 -  17.30           รายงานสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล

โดยคุณชาติชาย  แกดำ

                    17.30 -  18.30           พักผ่อนตามอัธยาศัย

                    18.30 -  21.00            รับประทานอาหารเย็น/กิจกรรมสัมพันธ์
วันเสาร์ที่  28  เมษายน  2567

07.30 - 08.30          รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 10.30          เป้าหมายการจัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล ปี  2567

โดยคุณชาติชาย  แกดำ

10.30 – 10.45           รับประทานอาหารว่าง

10.45 -  12.30           กิจกรรมกลุ่ม  วางแผนการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานผู้ใช้แรงงาน

สัดส่วนแต่ละจังหวัด(เตรียมข้อมูลนำเสนอการจัดตั้งเครือข่าย)

12.30 -  13.30          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 -  15.00          ต่อกิจกรรมกลุ่ม วางแผนการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานผู้ใช้

แรงงานสัดส่วนแต่ละจังหวัด(เตรียมข้อมูลนำเสนอการจัดตั้งเครือข่าย)

 15.00 -  15.15         รับประทานอาหารว่าง

15.15 -  16.00          สรุป วางแผนการจัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้แรงงานสัดส่วนอุตสาหกรรมและจังหวัด   

16.00 -  16.15          ปิดการสัมมนา

                                  โดยนายเซีย  จำปาทอง ประธานเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคก้าวไกล
อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร