ปิด

“เกษตรก้าวไกล สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า สร้างงานสร้างรายได้”

27 เมษายน 2567

08:00 - 16:00 น.

ร้าน โซลบาร์ บางกร่าง – Sol Bar Non (Mueng Nonthaburi) เลขที่ 154 หมู่ 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ดูแผนที่

รายละเอียด

08.00 น.                  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

09.00 น.                   เสวนาช่วงเช้าหัวข้อ

“เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน เริ่มง่ายได้ที่บ้าน”

– ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์

– ดร.ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์

– ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปริญญา ศักดิ์นาวี

10.30 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง

10.40 น.                     ดำเนินการเสวนา (ต่อ)

12.00 น.                      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.                      เสวนาช่วงบ่ายหัวข้อ

“อนาคตทางเลือกพืชเศรษฐกิจและพืชอนุรักษ์

ของนนทบุรี”

                                 วิทยากร

– ธันย์ปวัฒน์ เสวตภัทรวาทิน

– ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

– ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์

– ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปริญญา ศักดิ์นาวี

14.40 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 น.                      ดำเนินการเสวนา (ต่อ)

15.50 น.                       สรุปถาม – ตอบ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

16.00 น.                       สิ้นสุดการดำเนินกิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร