ปิด

การเมืองเรื่องใกล้ตัว คอรัปชั่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

27 เมษายน 2567

13:30 - 15:00 น.

ลานข้างร้าน My Sunset Café ชิลกัญริมนา ณ โกรกพระ ดูแผนที่

รายละเอียด

หลักคิดของพรรคก้าวไกลคือ การกระจายอำนาจ และการคืนอำนาจให้ท้องถิ่น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำคือการให้ความรู้ประชาชนถึงหลักประชาธิปไตยและความสำคัญตั้งแต่หน้าที่นักการเมืองไปจนถึงหน่วยงานราชการ รวมไปถึงบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใสจากหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการคอรัปชั่นในหน่วยงาน จึงเป็นโอกาสดีที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร