ปิด

บ้านนกนางแอ่นก้าวไกล

20 เมษายน 2567

09:00 - 16:00 น.

ณ.ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การเรรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ดูแผนที่

รายละเอียด

เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกับสมาชิกพรรคก้าวไกล รวมถึงประชาชนผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาชีพบ้านนกนางแอ่น ผลักดันประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับผู้ประกอบกิจการบ้านนกนางแอ่นกินรังทั่วประเทศ และนำปัญหาดังกล่าวไปผลักดันแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปลดล็อคบ้านนกนางแอ่น และเพิ่มทางรอดให้กับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร โดย เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนกนางแอ่น 2 ท่าน ดังนี้

1.) อาจารย์เกษม จันทร์คำ นักเขียนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชายเกี่ยวกับนกนางแอ่นผลงานชื่อดัง เช่น หนังสือ “ชาติพันธิ์ รังนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” หนังสือ “ธุรกิจรังนกโลก” บรรยายเกี่ยวกับ ประเด็นนำเกี่ยวกับ ธุรกิจรังนกนางแอ่นโลก และโอกาสธุรกิจรังนกนางแอ่นไทย

2.) อาจารย์กมลสักดิ์  เลิศไพบูลย์ เจ้าของบริษัท ขวัญมุย จำกัด ผู้บุกเบิกการทำบ้านนกนางแอ่นในประเทศไทย ปัจจุบัน เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น(ประเทศไทย)  บรรยายเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคของธุรกิจบ้านนกนางแอ่น ทำไมถึงบ้านนกแอ่นต้องถูกกฎหมาย แนวทางที่อยากไห้ทางพรรคก้าวไกลช่วยผลักดัน ในฐานะพรรคการเมืองเพื่อประชาชน

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร