ปิด

ประชุมสมาชิกสัมพันธ์ คณะทำงาน และเครือข่ายพรรคก้าวไกลจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน 2567

9 เมษายน 2567

09:00 - 18:00 น.

ณ มูลนิธิครูทิม บุญอิ้ง ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

รายละเอียด

สมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันดับต้นของพรรคการเมือง สมาชิกและผู้สนับสนุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆ การจัดเวทีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้รับรู้ ร้องเรียน และมีส่วนร่วมพัฒนาการทำงานของพรรคร่วมกัน

การจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกับคณะทำงานและสมาชิกถึงแนวนโยบายทิศทางการทำงานของพรรค เพื่อรับฟังข้อมูล  ปัญหา กำหนดเป้าหมายการทำงานของคณะทำงานและสมาชิกในพื้นที่ต่าง ๆ

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร