ปิด

ประชุมคณะทำงานจังหวัดและตัวแทนเครือข่ายพรรคก้าวไกลนครราชสีมา

31 มีนาคม 2567

08:30 - 17:00 น.

ห้องประชุมสุรนารี(B) โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดูแผนที่

รายละเอียด

8.30-9.00 น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.00-10.00 น.
“กิจกรรมสัมพันธ์/ละลายพฤติกรรม”
โดย นายยุทธนา ลุนสำโรง(ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกลอีสานใต้)

10.00-11.00 น.
“การทำงานในแบบวิถีก้าวไกลก้าวต่อไปเพื่อท้องถิ่น”
โดย นายศรายุทธ ใจหลัก ( ผอ. พรรคก้าวไกล )

11.00-12.00 น.
“แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่และกลยุทธ์ในการขยายฐานสมาชิกอย่างมีคุณภาพ”
โดย อาจารย์สมศักดิ์ บุญเสริฐ และ ดร.สาธิต ปิติวรา

12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร

13.00 ถึง 14.00 น.
“ตัวอย่างการทำงานกับปัญหาในพื้นที่”
⛰️ที่ดิน-น้ำ
พต.วินัยสายต่างใจ
⚖️กฏหมาย
พตท.อัครพงษ์ วรรณษ์
🌿เกษตร
นายชรินทร์ ทำดี

14.00-15.00 น.
“โครงสร้างคณะทำงานจังหวัด, ตัวแทนอำเภอ และบทบาทหน้าที่”
โดยนางภัทรกาญจน์ ทองแดง
“การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกพรรคแบบออนไลน์ ”
โดยนายธีรประสงค์ ทองพด
การเสนอโครงการการดำเนินการและการสะสางเอกสารการเงินของโครงการ
โดยอาจารย์จงรักษ์ วรรณพงษ์

15.00-17.00 น.
“การตั้งเป้าหมายและการออกแบบกิจกรรม การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ทีม”
โดยนายยุทธนา ลุนสำโรง

17.00 น. สรุปกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร