ปิด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และระบบกฎหมายไทย

30 มีนาคม 2567

09:30 - 16:30 น.

อาคารอนาคตใหม่ ดูแผนที่

รายละเอียด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย และระบบกฎหมายไทย

มาทำความรู้จัก และเรียนรู้ขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชานิติศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น ไปจนถึงระบบกฎหมายความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย นิติวิธี

เรียนรู้หมวดหมู่ของกฎหมาย ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด และขอบเขตการใช้สิทธิ เช่น การใช้สิทธิในทางที่ผิด หลักสุจริต

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร