ปิด

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่09/2564

29 มีนาคม 2024

14:30 - 17:00 น.

ออฟฟิศ คุณน้ำอดีตผู้สมัครชลบุรีเขต10 ดูแผนที่

รายละเอียด

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม 🪪
1. กรรมการสาขา ทุกตำแหน่ง
2. ตทอ.ทุกอำเภอ ทั้ง 3 ลำดับ
3. ประธานและกรรมการเครือข่ายแรงงานจังหวัดชลบุรี รวมไม่เกิน 2 คน
4. สส./อดีตผู้สมัคร (หาก สส./อดีตผู้สมัคร ไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเองสามาถส่งตัวแทนได้) เขตละ 2 คน
5. จนท.ประจำ
6.กองปฎิบัติงาน จังหวัด
7.ว่าที่ผู้สมัคร สจ.

📌กรรมการจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนแทนได้ ดังนี้
1. หัวหน้า, เหรัญญิก, นายทะเบียน และเลขานุการสาขา สามารถมอบอำนาจให้รองหัวหน้าหรือกรรมการสาขา (ไม่สามารถมอบอำนาจให้คนที่เป็นกรรมการจังหวัดอยู่แล้วหรือมอบอำนาจซ้ำ คือ 1 คน จะมีสิทธ์โหวตเพียง 1 เสียง)
2. ตทอ.ลำดับที่ 1 สามารถมอบอำนาจให้ ตทอ.ลำดับที่ 2 หากลำดับที่ 2 ไม่สามารถเข้นร่วมประชุมได้สามารถมอบให้ ตทอ.ลำดับที่ 3
3. ประธานเครือข่ายแรงงานสามารถทอบอำนาจให้ริงประธานหรือกรรมการเครือข่ายแรงงาน
📝การมอบอำนาจจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่
เปลี่ยนเบอร์โทร

ขออภัย กิจกรรมนี้ไม่อยู่ในเวลาเปิดรับลงทะเบียน