ปิด

ประชุมสัมมนาพรรคก้าวไกล วันที่ 5-6 เมษายน 2567 (เฉพาะสัดส่วนฝ่ายเครือข่าย)

5 มีนาคม 2024

08:00 น.

เมเปิล ถ.ศรีนครินทร์ บางนาเหนือ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูแผนที่

รายละเอียด

พรรคก้าวไกลเห็นความสำคัญของการประชุมพบปะตัวแทนพรรคประจำประจังหวัด ตัวแทนพรรคประจำอำเภอ ตัวแทนสาขาพรรค เครือข่ายแรงงานและชาติพันธุ์ และองคาพยพของพรรคก้าวไกล

จึงขอเรียนเชิญคณะทำงานทุกภาคส่วนตามโควตาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพูดคุยติดตามสถานการณ์การทำงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ทางการเมือง และเพื่อวางแผนการดำเนินงานของพรรคก้าวไกลต่อไปในอนาคต

****สถานที่ในการประชุมสัมมนาฝ่ายเครือข่ายและประชุมสามัญพรรค วันที่ 5-6 เมษายน 2567 : โรงแรม เมเปิล ถ.ศรีนครินทร์ บางนาเหนือ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อดูแมพ 👉 https://maps.app.goo.gl/Znh3HzAQaNsWFeg6A

 

กำหนดการในการประชุมสัมมนาวันที่ 5-6 เมษายน 2567  : จะถูกแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง


โควตาผู้สามารถเข้าร่วมได้

1. ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เขตเลือกตั้งที่…. (ตทจ. เขต ) เขตละ 1 คน (อันดับที่ 1 กรณีอันดับที่ไม่สามารถมาได้ ให้พิจารณาอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ)
2. ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด (ตทจ. จังหวัด) จังหวัดละ 1 คน (อันดับที่ 1 กรณีอันดับที่ 1 ไม่สามารถมาได้ ให้พิจารณาอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ และกรณีตำแหน่ง ตทจ.อันดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งตทอ. ให้โควตานี้ขาดไปและให้เลือกมาในตำแหน่งตทอ.)
3. ตัวแทนสาขา (สัดส่วนสาขาละ 2 คน และขอให้ตำแหน่งหัวหน้าสาขาเข้าร่วมการประชุม)
4. ตัวแทนพรรคประจำอำเภอ (ตทอ.) ที่ได้รับรองแล้วเท่านั้น อันดับ 1-2
5. ตัวแทนเครือข่ายแรงงานและเครือข่ายชาติพันธุ์ที่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ (สัดส่วนละ 10 คน)

***สามารถเช็ครายผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ที่กองเลขาและผู้ประสานงานภาค

 

ฝ่ายเครือข่ายสนับสนุนเดินทางให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาภายใต้เงื่อนไข
1. หากจังหวัดเดียวกัน เดินทางมาโดยรถยนต์คันเดียวกัน เกิน สองท่านขึ้นไป สามารถเบิกได้ตามเลท กิโลเมตร x 4 บาท
2. สำหรับท่านที่เดินทางคนเดียวโดยรถยนต์ อัตราคิดค่าเดินทางจะเป็นไปตามอัตราการเบิกของงบกองทุนพัฒนาการเมือง คือ

-ระยะทางภายในจังหวัด เบิกได้ 300 บาท

-ระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร เบิกได้ไม่เกิน 500 บาท

-ระยะทาง 201-500 กิโลเมตร เบิกได้ไม่เกิน 800 บาท

-ระยะทาง 500 – 700 กิโลเมตร เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท

-ระยะทาง 700 กิโลเมตรขึ้นไป เบิกได้ 1,500 บาท

3. สำหรับท่านที่เดินทางมาโดยรถโดยสาร ฝ่ายเครือข่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง
4. สำหรับท่านที่โดยสารโดยเครื่องบิน ฝ่ายเครือข่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง แต่ฝ่ายเครือข่ายขอสงวนสิทธิ์ในการเบิกค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางก่อนถึงและหลังถึงสนามบินทุกกรณี อย่างไรก็ตามท่านสามารถขอทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากจังหวัดได้

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่
เปลี่ยนเบอร์โทร

ขออภัย กิจกรรมนี้ไม่อยู่ในเวลาเปิดรับลงทะเบียน