ปิด

การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

25 มีนาคม 2024

09:30 - 16:30 น.

อาคารอนาคตใหม่ ดูแผนที่

รายละเอียด

การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง และทำความรู้จักเครื่องมือที่จำเป็นในการใช้จัดการความขัดแย้ง รวมถึงการเข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และสิ่งที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของความขัดแย้ง

  • เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
  • รู้จัก Empathy map และ Empathic Communication
  • 5 รูปแบบของการจัดการความขัดแย้ง
  • ลำดับขั้นตอนการทำ Conflict Management

 

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่
เปลี่ยนเบอร์โทร