ปิด

อบรมทักษะและความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยดำเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (ภาคอีสาน)

24 เมษายน 2567

08:30 น.

โรงแรมเลอ แคสเซีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดูแผนที่

ลงทะเบียนแล้ว 48 คน จาก 70 คน

รายละเอียด

อบรมทักษะและความเข้าใจพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยดำเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (ภาคอีสาน)

จัดขึ้นที่ โรงแรมเลอ แคสเซีย  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2567

*ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.*

กำหนดการกิจกรรม

วันที่ 24 เมษายน 2567

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

09.00 – 09.30 น. กิจกรรม Check-in ทำความรู้จัก/แนะนำตัว

09.30 – 11.00 น. ทักษะ(ฟา)สร้างการมีส่วนร่วม โดยวิทยากร วรยุทธ มูลเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายการออกแบบการเรียนรู้และบริหารสำนักงาน มูลนิธิคณะก้าวหน้า

11.00 – 11.15 น. พักเบรก

11.15 – 12.30 น. ทักษะ(ฟา)สร้างการมีส่วนร่วม (ต่อ)

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น ประวัติศาสตร์การเมืองไทย วิทยากรโดย จักรพล ผลละออ ผู้ช่วยหัวหน้าพรรคก้าวไกล

15.00 – 15.15 น. พักเบรก

15.15 – 17.00 น. คุณค่า อุดมการณ์ โครงสร้าง และก้าวต่อไป วิทยากรโดย จักรพล ผลละออ ผู้ช่วยหัวหน้าพรรคก้าวไกล

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 19.30 น. รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออก SOGIE วิทยากรโดย จักรพล ผลละออ ผู้ช่วยหัวหน้าพรรคก้าวไกล

 

วันที่ 25 เมษายน  2567

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

09.00 – 09.30 น. กิจกรรม Check-in

09.30 – 11.00 น. การสื่อสารทางการเมือง : การนำเสนอแบบต่าง ๆ , เขียนข่าว, โพสต์สื่อสาร โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร พรรคก้าวไกล

11.00 – 11.15 น. พักเบรก

11.15 – 12.30 น. การพูดในที่สาธารณะ โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร พรรคก้าวไกล

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น. นโยบายพรรค โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบาย พรรคก้าวไกล

16.30 – 16.45 น. พักเบรก

16.45 – 18.30 น. การทำงานของกลไลสภากระบวนการตรากฏหมาย การยกร่างกฏหมาย และ การเขียนกระทู้ สด / หารือ โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา พรรคก้าวไกล

18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 26 เมษายน 2567

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

09.00 – 09.30 น. กิจกรรม Check-in

09.30 – 10.30 น. โครงสร้างพรรค โดยผู้อำนวยการพรรคก้าวไกล ศรายุทธิ์ ใจหลัก

10.30 – 10.45 น. พักเบรก

10.45 – 12.00 น. การทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ พรรคก้าวไกล

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. นักการเมืองแบบก้าวไกล

14.00 – 15.00 น. กิจกรรม Check-out และประเมินการอบรม

สอบถามเพิ่มเติม

จักรพล (กันกัน)  097-2484228

วิรัลพัชร (หนูดี)  087-3206811

อ่านทั้งหมด

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ

กรุณาเปิด SMS แล้วกรอกเลขที่ได้รับด้านบนแล้วกดเข้าสู่ระบบ รอการตรวจสอบสักครู่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนทันทีแบบไม่ใช้ OTP
เปลี่ยนเบอร์โทร